Kilka słów o Stadzie Ogierów Książ

Zwiedzając Zamek Książ warto udać się do Stada Ogierów Książ. Dzisiejsze stajnie zamkowe są nie tylko funkcjonalnymi oficynami dla koni, ale także pełnią role niezwykłych zabytków. Wybudowane zostały na życzenie księcia Hochberga w XVIII wieku. Następnie w wieku XIX zostały przebudowane – otoczono je szkieletowymi ogrodzeniami w kształcie czworoboków. Funkcję stajni zamkowych pełnią jednak od początku XX wieku.

Stado Ogierów Fürstenstein powstało po przejęciu stajni przez państwo pruskie w roku 1935. Konie sprowadzono z wcześniej zlikwidowanego Stada Ogierów Lubiąż. Podczas II Wojny Światowej zniszczeniu uległa większość hodowli koni w rejonie dolnośląskim. Również Stado Ogierów przy Zamku Książ liczące wówczas 141 koni zostało zniszczone. Sam obiekt przetrwał i po zakończeniu wojny przeznaczono go na stadninę koni Ministerstwa Rolnictwa.

Stado Ogierów Książ powstało w roku 1947. W ciągu następnych 13 lat dokładano wszelkich starań, aby poziom jakości koni dorównał ogierom typu Śląskiego, hodowanych przed wojną na Dolnym i Górnym Śląsku. Stado przyjęto w roku 1993 do Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa OT w Warszawie. Kilka lat później włączono je do funkcjonującego do dziś na obszarze województwa opolskiego i dolnośląskiego Stada Ogierów Sieraków Spółka z o.o., liczącego 90 ogierów: 87 szlachetnych oraz 3 zimnokrwiste.

W roku 1997 przy Zamku Książ powstała również Stadnina klaczy sprowadzonych z dwóch zlikwidowanych stadnin: w Strzegomiu i Strzelcach Opolskich. W roku 2005 klacze zostały objęte ochroną ras, a dzisiejszy stan liczebny to 40 klaczy elitarnych.

Przy Stadzie Ogierów Książ istnieje od wielu lat klub jeździecki SLKS, a także szkoła nauki jazdy konnej. Stado znale jest w Europie i na całym świecie. Jest to bowiem jeden z najwspanialszych zabytków, należy również do grona najlepszych hodowli Ogierów w Polsce.

Malownicze oraz sąsiedzkie z Zamkiem Książem położenia Stada czyni je wyjątkową atrakcją dla turystów. Odbywają się tu również liczne imprezy rekreacyjne, którym towarzyszą pokazy ujeżdżania koni, przejażdżki bryczkami czy zawody w jeździectwie.

W okresie wakacyjnym organizowane są również kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.

Opracowano na podstawie tekstów Pana Stanisława Michalika.