Książański Park Krajobrazowy

Na terenie województwa dolnośląskiego mieści się wiele atrakcji turystycznych wartych zobaczenia. Szczególnie ważne są najbardziej znane atrakcje przyrodnicze, do których można zaliczyć 12 Parków Krajobrazowych oraz 2 Parki Narodowe.

Do Parków Krajobrazowych na Dolnym Śląsku należą:

 • Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska:
 • Park Krajobrazowy „Dolina Bobru”,
 • Rudawski Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy „Chełmy”,
 • Książański Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich,
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy,
 • Ślężański Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”,
 • Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”,
 • Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”,
 • Przemkowski Park Krajobrazowy,
 • Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich.

Do Parków Narodowych na Dolnym Śląsku należą:

 • Karkonoski Park Narodowy,
 • Park Narodowy Gór Stołowych.

Powiat wałbrzyski jest terenem bogatym w tego typu atrakcje. Na obszarze powiatu położone są 3 Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska: Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Park Krajobrazowy Gór Sowich oraz tytułowy Książański Park Krajobrazowy.

Książański Park Krajobrazowy mieści się nie tylko na terenie powiatu wałbrzyskiego, ale także powiatu świdnickiego. Jego powierzchnia liczy 3 155 ha, a jego otulina – 5 933 ha. Ze względu na występowanie na tych terenach szczególnie atrakcyjnych i wartościowych elementów krajobrazu Pogórza Wałbrzyskiego, właśnie tu powstał Książański Park Krajobrazowy.

Wymienić należy tu ok. 200 ciekawych gatunków roślin, wśród których spotykamy 29 gatunków roślin chronionych oraz 19 objętych całkowitą ochroną. Najczęściej występującym drzewem w Książańskim Parku Krajobrazowym jest cis pospolity. Warto zwrócić szczególną uwagę na wyjątkowy okaz – cis „Bolko” liczący ok. 400 lat i mierzący 3m w obwodzie.

Wędrówki po Książańskim Parku Krajobrazowym są szczególnie przyjemne ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz urozmaicone warunki klimatyczne. Czynniki te mają również pozytywny wpływ na rozwój drobnej fauny, m.in. zaobserwować można różnorodność owadów, pajęczaków, mięczaków czy gadów. Wśród ssaków zamieszkujących park spotkać można najczęściej sarny, jelenie, lisy oraz muflony, a w tunelach Zamku Książ zaobserwowano występowanie 8 gatunków nietoperzy, m.in. gacka wielkouchego, nocka rudego oraz mopka.

Kolejnymi atrakcyjnymi pod względem przyrody miejscami w Książańskim Parku Krajobrazowym są mieszczące się tam 2 rezerwaty przyrody: rezerwat geologiczno-leśny – „Jeziorko Daisy” oraz rezerwat leśny – „Przełomy pod Książem”.

Teren parku przecinają liczne, oznaczone różnymi kolorami szlaki turystyczne, stanowiące ciekawe trasy dla turystów i miłośników pieszych wycieczek. Wymienić tu należy przede wszystkim jeden z najatrakcyjniejszych szlaków – Szlak Zamków Piastowskich oznaczony kolorem zielonym, biegnący z Chwaliszowa, przez Zamek Cisy, Wąwóz Pełcznicy, Szczawienko, Lubiechów, Pogorzałę, aż do Modliszowa. Kolejne ciekawe szlaki to: Szlak Niebieski, prowadzący ze Strugi na Zamek Cisy, Szlak Czarny, którego trasa biegnie z Witoszowa do Wąwozu Pełcznicy oraz Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej – oznaczony kolorem żółto-niebieskim, prowadzący z Dobromierza do Witoszowa Górnego.

Podziwiając piękno przyrody występującej w Książańskim Parku Krajobrazowym nie należy zapominać o uszanowaniu jej wyjątkowości poprzez odpowiednie zachowanie, pozostawianie po sobie czystości oraz niewyrządzanie żadnych szkód.

Opracowano na podstawie tekstów Pana Stanisława Michalika.